Puig de la Sardina, per Joan Cerdà

Puig de la Sardina, per Juanjo Saura

Information complémentaire

Puig de la Sardina

Tipe: Immersió profunda
Profondeur: 14m - 45m
Niveau minimum: Adv / N2