Puig de la Sardina, per Joan Cerdà

Puig de la Sardina, per Juanjo Saura

Información adicional

Puig de la Sardina

Tipo: Immersió profunda
Profundidad: 14m - 45m
Nivel mínimo: Adv / N2