Reggio Messina per Joan Cerdà

Reggio Messina, per Pep Turull

Reggio, Per Enric Bonet

Reggio, per Enric Bonet

Enfonsament del Reggio, Per Joan Cerdà

Reggio

Reggio - Cap Castell

Tipus: Derelicta, i paret
Prof: 33m
Nivell min: ADV / 2*

Vaixell enfonsat, prop de la costa. Ens permet fer una immersió Multinivell començant a la màxima fondària durant uns 20 minuts i després continuar el recorregut fins la paret, de manera que pujarem de cota per optimitzar el temps de fons sense entrar en descompressió. Així ampliarem el ventall de possibilitats diversificant el tipus de fons, flora i fauna.

Quan puc fer aquesta immersió? Calendari

Reserva la teva immersió omplint el formulari següent: