Bateig o Snorkel

 

 

Declaració de Salut PADI

Declaració responsable COVID

Si alguna d'aquestes qüestions és positiva, caldrà un certificat mèdic específic de submarinisme  per tal de poder realitzar l'activitat.