NATURALISTA SUBAQUÀTIC

Busca relacions de simbiosi, depredador / presa i altres relacions entre plantes aquàtiques i vida animal. Aprèn no només quins peixos i animals són, sinó també com interactuen entre si i amb l'entorn.

Aprèn per què algunes criatures es comporten de la manera que ho fan i quins són els seus papers en l'ecosistema aquàtic.

El paper de les plantes aquàtiques, les cadenes alimentàries i les relacions depredador / presa.
Les interaccions responsables amb la vida aquàtica.
La visió dels naturalistes subaquàtics sobre els organismes i els seus papers en el medi ambient.