EMERGENCY FIRST RESPONSE, PADI

Els Primers Auxilis i la RCP són bones habilitats per a aquells que estan involucrats en esports d'aventura - pel que pogués passar. I tu necessites aquestes tècniques per al curs PADI Rescue Diver o Diver 3 * ADIP.

Què aprendràs en els Cursos EFR  d'Atenció primària i Atenció secundària

.SVB (Suport Vital Bàsic) RCP i respiracions de rescat a nivell no professional.
.Ús del DEA (desfibril·lador extern automàtic) (opcional)
.Prevenció i tractament d'un xoc.
.Maneig de lesions de la columna vertebral.
.Ús de barreres per reduir el risc de transmissió de malalties.
.Consideracions sobre primers auxilis bàsics i l'equip de primers auxilis. Els materials d'ensenyament que necessites
.Per mitjà d'una combinació d'estudi independent i exercicis pràctics amb un instructor, adquiriràs la confiança i les habilitats per a proporcionar cures bàsiques d'emergència. El Primary and .Secondary Care Manual i el vídeo en DVD previsualitzen escenaris d'emergència i proporcionen demostracions de destreses pas a pas.