LA TRAMUNTANA

La Tramuntana és una Quer, una embarcació ràpida amb capacitat fins a 12 persones.
Amb ella arribem fins l'últim racó de la costa gràcies a la seva mida i velocitat.
Navegar amb la Tramuntana és divertit!