COVID-19

Aquesta ha implantat un protocol sanitari per prevenir la COVID-19.
Les mesures de protecció implantades són acordes als protocols i recomanacions
de bones pràctiques emesos per les principals instàncies sanitàries en el mon del
busseig,

Informació addicional