Projecta SÈPIA

El PROJECTE SÈPIA neix amb l'ànim de millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà.

 

 

    

http://www.projectesepia.com/

El PROJECTE SÈPIA neix amb l'ànim de millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes i repoblar-ne les aigües de l'Empordà. 
A causa de la gran davallada de Sèpies, ja no es pot viure de la seva pesca i això té repercussions econòmiques, socials i mediambientals. Per donar resposta a aquests problemes impulsem el PROJECTE SÈPIA, que vol assegurar la reproducció dels cefalòpodes i la incorporació de juvenils a les poblacions de les badies de l’Empordà. Treballem amb els pescadors artesanals per conservar una pesca tradicional i fomentar unes pràctiques sostenibles. També treballem per sensibilitzar la societat cap el mar i per fomentar un turisme sostenible.