Project AWARE

Project AWARE és un moviment creixent de bussejadors que protegeixen el nostre món oceànic - una vegada en cada immersió. Els bussejadors de tot el món tenen una relació veritablement especial amb l'oceà i les criatures marines.

Project AWARE

https://www.projectaware.org/project-aware-en-espanol