NETEGES Periòdiques

L'objectiu de la iniciativa és conscienciar i mobilitzar la població per mantenir els espais naturals lliures de deixalles i que poguem, així, alliberar molta més vida en favor de la biodiversitat.

Neteja 2018

Grup 2018

Mateua Dive, Dive Paradís, Orca Diving, Diving Grassi Sub i Scuba Alegre, sota el paraigües de l'Associació d'Activitats Subaquàtiques de l'Escala participen dissabte 15 de juny 2019,  a la gran recollida de deixalles del fons marí. És una neteja adscrita al projecte Libera, creat el 2017 per l'ONG ambiental SEO/BirdLife i Ecoembes, organització mediambiental sense ànim de lucre que promou l'economia circular a través del reciclatge dels envasos.